Reviews van deze auteur

Oplichterij?

Review over TastingCollection

Via BOL.COM bij de Tastingcollection besteld. Geld betaald maar nooit iets ontvangen en ook geen reacties op herhaaldelijke pogingen om uitleg. Waardeloos bedrijf. Wij adviseren en nooit iets te bestellen en BOL zou ze met grote spoed van hun website moeten verwijderen.

Sterke punten
Geen

Zwakke punten
Veel

reacties: